Till innehåll på sidan

Vägtrafikskador

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-09

Statistiken beskriver konsekvenserna av vägtrafiken i Sverige i form av polisrapporterade olyckor och personskador, där minst ett fordon i rörelse är inblandat.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

E-post
trafikanalys@trafa.se

Maria Melkersson

Telefon
010-414 42 16
E-post
maria.melkersson@trafa.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk1004