Till innehåll på sidan

Trafikolyckor

Undersökningar om Trafikolyckor

Bantrafikskador

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägar, Trafikolyckor

Vägtrafikskador

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver konsekvenserna av vägtrafiken i Sverige i form av polisrapporterade olyckor och personskador, där minst ett fordon i rörelse är inblandat.

Trafikolyckor