Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter syfte/ändamål

Syfte/ändamålMiljoner
kronor 
Totalt 7 452
Industriell verksamhet 345
Transport och telekommunikation 147
Hälso- och sjukvård 4 513
Offentlig förvaltning 332
Allmän vetenskaplig utveckling 226
Försvar 1 041
Övriga ändamål[1] 848

1) Övriga ändamål är: jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske; energi- och vattenförsörjning; boendemiljö och samhällsplanering; fysisk miljö- och naturvård; socialvård, social miljö och trygghet; kulturutbud, massmedia och fritid; undervisning; arbetsmiljö och personalskydd; utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären; kunskap om rymden.

Data för samtliga ändamål: FoU inom offentlig sektor i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se