Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige

Nästa publicering: 2021-10-28

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Nyckeltal för Sverige

Totala utgifter

171 060

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Totalt antal årsverken

91 172

årsverken

Referenstid: 2019

Totalt antal årsverken av forskare

77 629

årsverken

Referenstid: 2019

Företagssektorns utgifter inom transportmedelsindustri

31 878

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Offentliga sektorns utgifter inom hälso- och sjukvård

4 510

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Universitets- och högskolesektorns årsverken inom naturvetenskap

5 473

årsverken

Referenstid: 2019

Statistiknyheter

Forskning och utveckling i Sverige 2020

2021-07-08

Utgifterna och antalet årsverken inom egen forskning och utveckling (FoU) ökade 2020 jämfört med 2019, enligt preliminär statistik.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i Sverige 2020 – preliminär statistik Rapport 2021-07-08
Forskning och utveckling i Sverige 2019 Rapport 2021-03-25
Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019 Rapport 2020-11-25
Forskning och utveckling i Sverige 2019 – preliminär statistik Rapport 2020-07-10
Forskning och utveckling i Sverige 2018 Rapport 2019-07-15
Forskning och utveckling i Sverige 2017 Rapport 2019-03-14
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-04-26

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0301