Till innehåll på sidan

Internationell studentmobilitet i högskolan

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-19

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2021/22 SM 2022-12-01
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2020/21 SM 2021-12-02
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2019/20 SM 2020-12-03
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2018/19 SM 2019-12-05
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2017/18 SM 2018-12-06
Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2016/17 SM 2017-12-19
Universitet och högskolor Internationell mobilitet i högskolan 2015/16 SM 2016-12-08
Universitet och högskolor Internationell mobilitet i högskolan 2014/15 SM 2016-02-11
Universitet och högskolor Internationell mobilitet i högskolan 2013/14 SM 2014-12-11

Har du frågor om statistiken?

SCB

Angelina Nyström

Telefon
010-479 68 29
E-post
Angelina.Nystrom@scb.se

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0209