Till innehåll på sidan

Befolkningspyramid för Sverige

Senast uppdaterad: 2022-12-27

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Sverige. På den här sidan kan du se hur åldersfördelningen i Sverige har ändrats med tiden och hur det kan skilja mellan olika kommuner.

På denna sida

 

En befolkningspyramid visar hur många personer det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, fördelat på kvinnor och män. Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror på

  • hur många som föddes under tidigare år
  • hur länge folk lever
  • hur många som har invandrat och utvandrat.

Befolkningspyramiden senaste året

Antalet kvinnor och män i olika åldrar skiljer sig lite åt. Upp till 60 års ålder finns det något fler män än kvinnor. Det beror främst på att det föds fler pojkar än flickor. På 100 födda flickor föds det ungefär 106 pojkar. Bland de äldsta personerna är det tvärtom, det vill säga fler kvinnor än män. Detta beror på att kvinnor lever längre. Det syns tydligt i pyramidens topp att det är fler kvinnor än män bland de allra äldsta.

I diagrammet är staplarna för åldersgruppen 30–34 särskilt långa eftersom många i vår befolkning tillhör denna åldersgrupp. Det beror på att det föddes många barn i början av 1990-talet. En del beror också på att en stor andel av de som har invandrat tillhör denna åldersgrupp.

 

Folkmängd efter ålder och kön 2021

Kön0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
Män302 380320 980322 770304 562307 170356 091390 393347 980325 890335 412335 990335 589285 661267 652260 832231 607131 55366 97125 5495 239436
Kvinnor286 054302 622304 297286 409271 045336 224371 415327 998312 994324 931327 506327 049284 148272 568275 284251 189159 458100 35052 19915 6532 226

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-29

 

Åldersfördelningen över tid

Åldersfördelningen i Sverige år 1900

Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Det var alltså många barn och få äldre.

Befolkningspyramiden 1900

Kön0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100-104 år105-109 år110+ år
Män299 682278 442267 825247 695215 559175 306144 114146 394134 974118 401106 17097 83883 21274 28455 52738 71416 7454 7977570000
Kvinnor289 445269 371261 545237 515210 048179 998157 592164 127153 591133 069121 519114 11199 06488 51668 58749 42822 9017 8291 7490000

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-29

Åldersfördelningen i Sverige år 1750

Om man jämför den senaste befolkningspyramiden med hur det såg ut i mitten av 1700-talet ser vi tydligt att den har ändrat form. Befolkningen då var betydligt mindre än idag, knappt 1,8 miljoner. Det föddes visserligen många barn, men spädbarnsdödligheten var hög och det var få som levde lika länge som vi gör idag. Därför blev det snabbt färre personer och kortare staplar högre upp i åldrarna. Toppen av pyramiden är också mycket smal.

Befolkningspyramiden 1750


Befolkningspyramiden 1750.png

Åldersfördelningen i kommuner

Om vi tittar på åldersfördelningen för olika kommuner kan den skilja sig åt ganska mycket. Det syns tydligt i exemplen nedan, där åldersfördelningen i Överkalix och Knivsta är väldigt olika. Under pyramiderna hittar du en länk till Statistikdatabasen. Där kan ta reda på hur det ser ut i din kommun.

Befolkningspyramid Överkalix 2021

Kön0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
Män5873738191761139258768711414315214214774471320
Kvinnor695658624860837652727912712913312212089673350

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-29

 

Befolkningspyramid Knivsta 2021

Kön0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
Män741821823739500513722729776749671582408354393306163703460
Kvinnor6238127357184195017207417587865985163973794133051588044141

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-29

 

Personer över 100 år per län

Det är ofta fler kvinnor som når en hög ålder, i tabellen nedan syns det tydligt. Den svensk som levt längst dog 2008. Hon hann fylla 113 år och hade då varit med om tjugosex statsminister-byten och fyra kungar under sin livstid.

Antalet personer över 100 år per län 2021

RegionKvinnorMänTotalt
Blekinge län39645
Dalarnas län661177
Gotlands län17118
Gävleborgs län54660
Hallands län8525110
Jämtlands län27532
Jönköpings län9631127
Kalmar län661783
Kronobergs län53861
Norrbottens län27734
Skåne län25953312
Stockholms län48885573
Södermanlands län721587
Uppsala län8615101
Värmlands län761187
Västerbottens län491059
Västernorrlands län40747
Västmanlands län7924103
Västra Götalands län35572427
Örebro län831598
Östergötlands län10912121
Totalt2 2264362 662

 

Källor

Så tar vi fram statistiken om åldersfördelningen

Statistiken om åldersfördelning baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.

Källa för denna statistik

Mer information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar.

Befolkningsstatistik

Relaterat innehåll

Födda i Sverige
Döda i Sverige
Medellivslängd i Sverige
Befolkningsprognos
Sveriges befolkning
Invandring till Sverige