Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Invandring till Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-26

År 2016 var den totala invandringen den högsta någonsin. Sedan dess har invandringen minskat, och 2020 var invandringen den lägsta sedan 2005. Under 2021 ökade invandringen igen.

Invandring till Sverige

2021

90 631

personer

Invandrade kvinnor

2021

44 163

Invandrade män

2021

46 468

På den här sidan kan du läsa om hur invandringen har utvecklats under 2000-talet. 

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring.

Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Under åren 2014-2018 var personer födda i Syrien den vanligaste invandringsgruppen. De senaste tre åren är det vanligast att personer födda i Sverige invandrar. Det vill säga personer som tidigare utvandrat och sedan återinvandrar till landet. 

Alla som flyttar hit och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring.

 

Antal invandrade per år från år 2000

Kön2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Män29 46530 65032 63831 84030 78633 44350 71053 62852 46052 98252 63850 82453 38660 42669 11373 59991 14677 86570 44861 72642 77046 468
Kvinnor29 19430 14531 44931 95531 24231 78645 04045 85748 71149 29846 16345 64349 67355 41957 85360 64171 85966 62462 15454 07939 74844 163
Totalt58 65960 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489132 602115 80582 51890 631

Antalet asylsökande påverkar invandringen

Ett stort antal asylsökande ett år leder ofta till att invandringen ökar året därpå. Det beror på att asylsökande räknas som invandrade först när de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige.

Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin. Det var också därför den totala invandringen nådde en rekordnivå 2016. Då invandrade över 163 000 personer.

Eftersom många asylsökande fick vänta länge på beslut om att få stanna låg invandringen även 2017 på en hög nivå. Effekten började klinga av 2018.

Invandringen bidrar mest till folkökningen

Att fler personer invandrar än utvandrar är det som bidrar mest till folkökningen. Resten beror på att det föds fler än det dör.

Vilka är de största invandrargrupperna?

Bland dem som invandrar finns personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands. År 2019-2021 var det den största invandrargruppen. 

Bland de tio vanligaste födelseländerna för invandrade 2021, är det personer födda i Indien som har ökat mest jämfört med 2020, en ökning med 48 procent. Antal invandrade personer födda i Tyskland ökade också relativt mycket, 46 procent. För personer födda i Sverige var det däremot en minskning med 10 procent jämfört med 2020.

Fler män än kvinnor invandrade

Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden var som störst 2016, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Under 2021 var andelen män 51 procent och andelen kvinnor 49 procent.

Av de tio vanligaste invandringsländerna 2021 hade Polen störst andel män med 61 procent. Därefter kom Pakistan med 59 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Syrien med 54 procent. Därefter kom Tyskland och Kina med 52 procent.

Födelseland Män Kvinnor Totalt
Sverige 5 366 5 114 10 480
Indien 3 280 2 737 6 017
Syrien 1 632 1 906 3 538
Tyskland 1 696 1 805 3 501
Pakistan 1 921 1 319 3 240
Polen 1 956 1 225 3 181
Iran 1 228 1 215 2 443
Irak 1 107 1 015 2 122
Turkiet 1 150 927 2 077
Kina 965 1 060 2 025

Fördjupa dig i statistiken

I Statistikdatabasen kan du hitta detaljerad statistik kring invandring och befolkning. Till exempel