Till innehåll på sidan

Sök på namn – Hur många heter ...?

Namnstatistiken kommer att upphöra från och med 2024. Anledningen är att SCB prioriterar framställning av annan statistik. Namnsök avseende namn i befolkningen 31 december 2022 uppdateras 28 februari 2023. I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2021. Endast namn som minst två personer har visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2021

 1. Alice
  706
 2. Maja
  681
 3. Vera
  674
 4. Alma
  667
 5. Selma
  660
 6. Elsa
  652
 7. Lilly
  625
 8. Ella
  606
 9. Astrid
  596
 10. Wilma
  586

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2021

 1. Noah
  745
 2. William
  726
 3. Liam
  683
 4. Hugo
  679
 5. Lucas
  668
 6. Adam
  643
 7. Oliver
  635
 8. Matteo
  632
 9. Frans
  581
 10. Elias
  577

Vanligaste namnen på kvinnor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2021

 1. Anna
  100 381
 2. Eva
  85 496
 3. Maria
  85 408
 4. Karin
  63 941
 5. Sara
  58 702
 6. Christina
  57 657
 7. Lena
  57 595
 8. Emma
  51 075
 9. Kerstin
  46 822
 10. Marie
  42 013

Vanligaste namnen på män

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2021

 1. Lars
  83 851
 2. Mikael
  79 938
 3. Anders
  76 485
 4. Johan
  74 860
 5. Erik
  65 366
 6. Per
  64 451
 7. Peter
  62 457
 8. Thomas
  60 759
 9. Karl
  59 578
 10. Jan
  58 582

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2021

 1. Andersson
  221 511
 2. Johansson
  219 829
 3. Karlsson
  196 160
 4. Nilsson
  151 215
 5. Eriksson
  133 030
 6. Larsson
  111 780
 7. Olsson
  100 429
 8. Persson
  95 033
 9. Svensson
  88 835
 10. Gustafsson
  87 210

Sammanställning av innehållet i namnsök

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel