Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medellöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Medellönen i Sverige är 36 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har hemservicepersonal.

Medellön i Sverige

2020

36 100

kronor

Medellön för kvinnor

2020

34 200

kronor

Medellön för män

2020

37 900

kronor

Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen. För att kunna jämföra medellöner tittar vi på bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt, och räknar upp deltidslöner till heltid.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Man kan också använda medianlön när man jämför löner. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta.

Läs också
Snabba fakta om medianlöner i Sverige

Det är stor skillnad på medellöner mellan olika yrken i Sverige. Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer nästan 50 000 kronor till General-, landstings- och kommundirektörer som i snitt tjänar 95 500 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Yrkena med högst medellön

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 144 700
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 95 500
Mäklare inom finans 91 100
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 80 500
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 79 300
Specialistläkare 79 200
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 79 000
Traders och fondförvaltare 77 100
Verkställande direktörer m.fl. 76 700
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 75 800

Yrkena med lägst medellön

Yrke Medellön
Kafé- och konditoribiträden 21 500
Marknadsundersökare och intervjuare 21 900
Övrig hemservicepersonal m.fl. 22 400
Övriga servicearbetare 23 700
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur 24 000
Restaurang- och köksbiträden m.fl.  24 200
Bärplockare och plantörer m.fl. 24 200
Städare 24 400
Taxiförare m.fl. 24 500
Barnskötare 24 700

Kvinnors och mäns löner

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. År 2020 tjänade kvinnor i genomsnitt 90 procent av vad män tjänade. Löneskillnaden var alltså 10 procent.

En del av löneskillnaden berodde på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Skillnaden mellan könen i olika sektorer

I lönestatistiken brukar vi dela upp arbetsmarknaden. För det första skiljer vi på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas i sin tur in i tre grupper efter arbetsgivare: statliga arbetsgivare, arbetsgivare inom regionerna och kommunala arbetsgivare. Den privata sektorn delar vi in i tjänstemän och arbetare.

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 47 600 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 300 kronor.

Lön och utbildningsnivå

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Den grupp som har gått en grundskoleutbildning som är kortare än nio år tjänar mindre än hälften så mycket som gruppen som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning. En forskarutbildad tjänar i snitt 55 700 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 26 000 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Medellön efter kön och utbildningsnivå 2020

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män27 00031 50034 30033 70039 40047 70057 700
Kvinnor24 90026 80029 90029 50034 10040 30053 100

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.