Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medellöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Skillnaderna i medellönerna, det vill säga genomsnittslönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på 132 100 kronor per månad före skatt. Yrket med den lägsta medellönen är hemservicepersonal. Deras snittlön är 20 200 kronor per månad före skatt.

Medellön i Sverige

2018

34 600

kronor

Medellön för kvinnor

2018

32 600

kronor

Medellön för män

2018

36 500

kronor

Medellön är ett mått som används för att visa den genomsnittliga lönen för en grupp, till exempel alla som har ett visst yrke eller alla anställda i Sverige. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. När vi räknar ut medellönerna använder vi oss av månadslöner före skatt och räknar upp deltidslöner till heltid. Det är nödvändigt för att de ska gå att jämföra.

Fakta: Medianlön

Man kan också använda medianlön när man jämför löner. Då tar man ut den mittersta lönen då alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

Det är stor skillnad på medellöner mellan olika yrken i Sverige. Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer sig drygt 20 000 kronor till mäklare inom finans (till exempel aktiemäklare) som i snitt tjänar 109 600 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Yrkena med högst medellön

YrkeMedellön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1132 100
Mäklare inom finans109 600
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.88 400
Verkställande direktörer m.fl.78 000
Specialistläkare77 100
Ekonomi- och finanschefer, nivå 175 200
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 174 800
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 172 800
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 272 800
Flygledare70 700

Yrkena med lägst medellön

YrkeMedellön
Övrig hemservicepersonal m.fl.20 200
Kafé- och konditoribiträden21 500
Övriga servicearbetare22 600
Trädgårdsodlare23 200
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23 200
Croupierer och oddssättare m.fl. 23 500
Marknadsundersökare och intervjuare23 600
Barnskötare23 600
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur23 600
Guider och reseledare23 700
Fakta: Chefer på högre och lägre nivå

Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är direkt underställd vd.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och vd. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

 

Kvinnor har 89 procent av mäns lön

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. När man jämför kvinnors och mäns löner för 2018 så tjänar kvinnor i genomsnitt 89 procent av vad män tjänar. Löneskillnaden är alltså 11 procent.

En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

 

Minst skillnad mellan könen bland kommunanställda

I lönestatistiken brukar vi dela upp arbetsmarknaden. För det första skiljer vi på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas i sin tur in i tre grupper efter arbetsgivare: statliga arbetsgivare, arbetsgivare inom landstinget och kommunala arbetsgivare.

Den privata sektorn delar vi in i tjänstemän och arbetare. Om man tar fram kvinnors och mäns medellöner i dessa delar av arbetsmarknaden så ser man att manliga tjänstemän inom privat sektor och män som arbetar inom landstinget har de högsta medellönerna, på över 40 000 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 26 600 kronor.

Lönen ökar med utbildningsnivån

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Den grupp som har gått en grundskoleutbildning som är kortare än nio år tjänar drygt hälften så mycket som gruppen som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning. En forskarutbildad tjänar i snitt 53 700 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 25 400 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Fakta: Skillnaden mellan lön och inkomst?

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

En persons inkomst består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår olika former av stöd från Försäkringskassan som barnbidrag och bostadsbidrag.

Till skillnad från lönen påverkas inkomsten av hur mycket man jobbar. Den minskar om man är hemma från jobbet på grund av till exempel sjukdom eller tjänstledighet.

Medellön efter kön och utbildningsnivå 2018

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män26 70030 50033 30032 40038 30046 30056 000
Kvinnor24 00026 40029 10028 40032 60038 50050 600

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.