Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medianlöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-07-21

Medianlönen i Sverige är 33 200 kronor. Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken. Lägst medianlön har Marknadsundersökare och intervjuare.

Medianlön i Sverige

2021

33 200

kronor

Medianlön för kvinnor

2021

32 000

kronor

Medianlön för män

2021

34 500

kronor

Både medellön och medianlön används för att visa ett representativt mått på lönen för en grupp. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är den mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

Statistik om löner presenteras oftast i form av medellöner. Men medianlönen är bra att använda om det i en yrkesgrupp finns personer som tjänar väldigt mycket eller lite i förhållande till resten av gruppen.

Läs också
Snabba fakta om medellöner i Sverige

För att kunna jämföra medianlöner tittar vi på bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt. Sedan räknar vi om deltidslöner till heltid.

imagejes8g.png

Högsta och lägsta medianlönen

Medianlönen för högre bankchefer är 118 700 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 144 900 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten.

Gruppen Marknadsundersökare och intervjuare har lägst medianlön. Deras medianlön är 22 600 kronor, alltså något lägre än gruppens medellön på 22 300 kronor. Det visar att lönespridningen bland Marknadsundersökare och intervjuare är betydligt lägre än för bankcheferna.

Yrken med högst medianlön 2021 

Yrke Medianlön
Chefer inom bank, finans och försäkring 118 700
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 96 900
Specialistläkare 83 300
Flygledare 77 000
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 74 600
IT-chefer 72 300
Ekonomi- och finanschefer 70 100
Professorer 69 000
Piloter m.fl. 68 600
Forsknings- och utvecklingschefer 68 200

Yrken med lägst medianlön 2021

Yrke Medianlön
Marknadsundersökare och intervjuare 22 300
Övrig hemservicepersonal m.fl. 22 800
Professionella idrottsutövare 22 800
Bärplockare och plantörer m.fl. 23 500
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 23 500
Kafé- och konditoribiträden 23 600
Soldater m.fl. 23 600
Övriga servicearbetare 24 100
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 24 500
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 700

Lönespridningen bland män och kvinnor

Skillnaden mellan medellön och medianlön är i genomsnitt 3 100 kronor för kvinnor och 4 500 kronor för män. Det tyder på att lönespridningen är större bland män än bland kvinnor.

Löner inom olika sektorer

Lönerna är mer ojämnt fördelade inom vissa sektorer på arbetsmarknaden. Bland privatanställda tjänstemän är skillnaden störst. Där är skillnaden mellan medellönen och medianlönen 4 800 kronor. Även bland regionanställda är lönespridningen jämförelsevis hög, med en skillnad på 4 600 kronor mellan medellönen och medianlönen.

De jämnaste lönerna finns bland privatanställda arbetare. Där skiljer det bara 800 kronor mellan medellönen och medianlönen.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Medianlön efter sektor och kön 2021

Kön1 statlig sektor2 kommunal sektor3 regionsektorn4 privatanställda arbetare5 privatanställda tjänstemän
Män39 10031 50039 00030 40044 500
Kvinnor36 70031 50034 90027 00038 000

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.