Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medianlöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Medianlönen i Sverige är 32 400 kronor. Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken. Lägst medianlön har hemservicepersonal.

Medianlön i Sverige

2020

32 400

kronor

Medianlön för kvinnor

2020

31 200

kronor

Medianlön för män

2020

33 700

kronor

Både medellön och medianlön används för att visa ett representativt mått på lönen för en grupp. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är den mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

Statistik om löner presenteras oftast i form av medellöner. Men medianlönen är bra att använda om det i en yrkesgrupp finns personer som tjänar väldigt mycket eller lite i förhållande till resten av gruppen.

Läs också
Snabba fakta om medellöner i Sverige

För att kunna jämföra medianlöner tittar vi på bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt. Sedan räknar vi om deltidslöner till heltid.

Högsta och lägsta medianlönen

Medianlönen för högre bankchefer är 118 800 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 144 700 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten.

Gruppen Övrig hemservicepersonal har lägst medianlön. Deras medianlön är 22 100 kronor, alltså något lägre än gruppens medellön på 22 400 kronor. Det visar att lönespridningen bland hemservicepersonal är betydligt lägre än för bankcheferna.

Yrken med högst medianlön 2020 

YrkeMedianlön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 118 800
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 92 100
Specialistläkare 79 600
Flygledare 79 600
Mäklare inom finans 78 400
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 72 900
IT-chefer, nivå 1 68 000
Professorer 68 000
Piloter m.fl. 66 200
Domare 66 000

Yrken med lägst medianlön 2020

YrkeMedianlön
Övrig hemservicepersonal m.fl. 22 100
Marknadsundersökare och intervjuare 22 700
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur 23 500
Bärplockare och plantörer m.fl. 23 600
Övriga servicearbetare 23 700
Taxiförare m.fl. 23 700
Restaurang- och köksbiträden m.fl.  24 000
Övriga djuruppfödare och djurskötare 24 000
Städare 24 100
Soldater m.fl. 24 100

Lönespridningen bland män och kvinnor

Skillnaden mellan medellön och medianlön är i genomsnitt 3 000 kronor för kvinnor och 4 200 kronor för män. Det tyder på att lönespridningen är större bland män än bland kvinnor.

Löner inom olika sektorer

Lönerna är mer ojämnt fördelade inom vissa sektorer på arbets-marknaden. Bland privatanställda tjänstemän är skillnaden störst. Där är skillnaden mellan medellönen och medianlönen 4 400 kronor. Även bland regionanställda är lönespridningen jämförelsevis hög, med en skillnad på 4 300 kronor mellan medellönen och medianlönen.

De jämnaste lönerna finns bland privatanställda arbetare. Där skiljer det bara 700 kronor mellan medellönen och medianlönen.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Medianlön efter sektor och kön 2020

KönStatlig sektorKommunal sektorRegionsektornPrivatanställda arbetarePrivatanställda tjänstemän
Män38 50030 70038 10029 90042 900
Kvinnor35 80030 70033 90026 60036 600

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.