Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medellöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-06-21

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har Marknadsundersökare och intervjuare.

Medellön i Sverige

2021

37 100

kronor

Medellön för kvinnor

2021

35 100

kronor

Medellön för män

2021

39 000

kronor

Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen. För att kunna jämföra medellöner tittar vi på bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt, och räknar upp deltidslöner till heltid.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Man kan också använda medianlön när man jämför löner. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta.

Läs också
Snabba fakta om medianlöner i Sverige

Det är stor skillnad på medellöner mellan olika yrken i Sverige. Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer nästan 45 000 kronor till General-, landstings- och kommundirektörer som i snitt tjänar 99 900 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Yrkena med högst medellön 2021

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring 144 900
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 99 900
Mäklare inom finans 91 300
Verkställande direktörer m.fl. 87 300
Ekonomi- och finanschefer 85 300
Specialistläkare 83 200
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600
Chefer inom bank, finans och försäkring 81 300
Forsknings- och utvecklingschefer 78 500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000

Yrkena med lägst medellön 2021

Yrke Medellön
Marknadsundersökare och intervjuare 22 600
Kafé- och konditoribiträden 23 300
Övrig hemservicepersonal m.fl. 23 600
Kassapersonal m.fl. 23 700
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 24 100
Övriga servicearbetare 24 200
Bärplockare och plantörer m.fl. 24 300
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 24 700
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 800
Städare 24 800

Kvinnors och mäns löner

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. År 2021 tjänade kvinnor i genomsnitt 90 procent av vad män tjänade. Löneskillnaden var alltså 10 procent.

En del av löneskillnaden berodde på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Skillnaden mellan könen i olika sektorer

I lönestatistiken brukar vi dela upp arbetsmarknaden. För det första skiljer vi på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas i sin tur in i tre grupper efter arbetsgivare: statliga arbetsgivare, arbetsgivare inom regionerna och kommunala arbetsgivare. Den privata sektorn delar vi in i tjänstemän och arbetare.

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 49 400 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 700 kronor.

Lön och utbildningsnivå

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Den grupp som har gått en grundskoleutbildning som är kortare än nio år tjänar mindre än hälften så mycket som gruppen som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning. En forskarutbildad tjänar i snitt 57 700 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 26 600 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Medellön efter kön och utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män27 80032 20035 10034 40040 80049 40059 800
Kvinnor25 40027 80030 60030 20034 80041 40055 100

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.