Till innehåll på sidan

Delmål 11.5 – Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

Indikator 11.5.1 – Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer

Nyckeltal

2020

464 932personer

är antalet döda, saknade och drabbade till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Döda, saknade och direkt drabbade personer till följd av katastrofer

Antal och per 100 000 invånare

 Döda och saknadeDrabbadeDöda, saknade och drabbade
 totaltper 100 000 invånaretotaltper 100 000 invånaretotaltper 100 000 invånare
2020 9 265 89 454 767 4 381 464 932 4 471
2019 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 1 0,010 2 0,021 3 0,031
2013 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2007 3 0,033 .. .. .. ..
2006 0 0 0 0 0 0
2005 7 0,077 .. .. .. ..

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse.

Antal drabbade inkluderar antal sjuka och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

Statistiken för år 2020 gäller döda och smittade av covid 19.

Åren 2005-2014 är referensperiod för denna indikator enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Befolkningsdata från SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 11.5.2 – Direkta ekonomiska förluster i förhållande till BNP till följd av katastrofer

Nyckeltal

2020

0kr

är den direkta ekonomiska förlusten av infrastruktur till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Direkta ekonomiska förluster på grund av katastrofer som skador på viktig infrastruktur

Svenska kronor och andel i procent av BNP

  Svenska kronor Andel i procent av BNP
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.
Data om kostnader för avbrott av grundläggande tjänster har inte samlas in. Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

11.5.3 Skador på viktig infrastruktur och antal avbrott i grundläggande tjänster, till följd av katastrofer

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.