Till innehåll på sidan

Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Indikator 12.2.1 - Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 12.2.2 - Inhemsk materialkonsumtion

Nyckeltal

2020

25ton

är mängden materialkonsumtion per capita i Sverige

Diagram

Inhemsk materialkonsumtion

Index 1998=100. Totalt, per capita och andel av BNP

12.2.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Inhemsk materialkonsumtion motsvarar den mängd material som utvinns i landet, plus det material som importerats minus det material som exporterats.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22