Till innehåll på sidan

Delmål 12.6 - Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Indikator 12.6.1 - Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå