Till innehåll på sidan

Delmål 12.8 - Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen.

Indikator 12.8.1 - Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå