Till innehåll på sidan

Delmål 12.b - Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Indikator 12.b.1 - Införande av standardiserade räkenskapsverktyg för att följa de ekonomsiska och miljömässiga aspekterna av turismens hållbarhet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 12.b.2(N) - Turismens miljöpåverkan

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning