Till innehåll på sidan

Delmål 14.3 – Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Indikator 14.3.1 – Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar