Till innehåll på sidan

Delmål 14.4 – Främja hållbart fiske

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Indikator 14.4.1 – Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå

Nyckeltal

2021

52%

av fisk- och skaldjursbeståndet i svenska vatten är hållbart nyttjade

Tabell

Bedömning av hållbart nyttjade bestånd av fisk och skaldjur

Antal och andel i procent av bedömda bestånd

  Hållbara bestånd Bedömda bestånd
  Procent Antal Antal
2021 52 31 65
2020 45 30 62
2019 40 27 60
2018 42 29 61
2017 44 29 56
2016 52 34 57
2015 46 29 52

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Observera att antal bedömnda bestånd och antal områden varierat mellan åren. Andelarna är därför inte jämförbara mellan åren.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd efter typ av nyttjande

Andel i procent av bedömda bestånd

Karta: Hållbart och ej hållbart nyttjande

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Int=internationellt förvaltade bestånd
Nat=nationellt förvaltade bestånd

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22