Till innehåll på sidan

Delmål 14.4 – Främja hållbart fiske

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Indikator 14.4.1 – Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå

Nyckeltal

2019

40%

av fisk- och skaldjursbeståndet i svenska vatten är hållbart nyttjade

Tabell

Bedömning av hållbart nyttjade bestånd av fisk och skaldjur

Antal och andel i procent av bedömda bestånd

 Hållbara beståndBedömda bestånd
 ProcentAntalAntal
2019 40 27 60
2018 42 29 61
2017 44 29 56
2016 52 34 57
2015 46 29 52

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Observera att antal bedömnda bestånd och antal områden varierat mellan åren. Andelarna är därför inte jämförbara mellan åren.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd efter typ av nyttjande

Andel i procent av bedömda bestånd

Karta Nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd efter typ av nyttjande

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Int=internationellt förvaltade bestånd
Nat=nationellt förvaltade bestånd

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10