Till innehåll på sidan

Delmål 4.c – Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 4.c.1 – Andelen kvalificerade lärare i grundläggande utbildning efter utbildningsnivå

Nyckeltal

2020/2021

86%

av kvinnor som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

2020/2021

71%

av män som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Andel i procent, heltidstjänster

4.c.1_A

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform 2020/2021

Andel i procent av kvinnor, män omräknat till heltidstjänster

Diagram: Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Lärare med lärarlegitimation efter skolform

Andel i procent, heltidstjänster

4.c.1_C

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med lärarlegitimation med behörighet i ämne av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med lärarlegitimation med behörighet i ämne av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18