Till innehåll på sidan

Hitta statistiken om integration i Statistikdatabasen

Här hittar du all statistik kring integration som tagits fram inom regeringsuppdraget Registerdata för integration. Statistiken är uppdelad i nedanstående statistikområden.

Arbetsmarknad och integration

Här finns statistik kring arbetsmarknad och integration uppdelad på

Här finns statistik över andelen förvärvsarbetande, kommunmottagna flyktningar och anhöriga uppdelad på

Här finns statistik över andelen kommunmottagna flyktningar och anhöriga som fått en första inkomst från arbete eller som varit registrerade som egenföretagare:

Andel kommunmottagna flyktingar och anhöriga som fått en första inkomst från arbete eller varit registrerade som egenföretagare, efter ålder, år efter mottagning, kön och mottagningsår

Boende och integration

Här finns statistik kring boende och integration i form av boendevariabler uppdelade på

Här finns statistik kring flyttningar och integration i form av flyttningsvariabler uppdelade på

Det är inte möjligt att redovisa tabeller över flyttningar inom landet på nationell nivå, så denna statistik publiceras inte.

Boendesegregationsindex

Här finns också Boendesegregationsindex:

Boendesegregationsindex

Demografi och integration

Här finns statistik om fördelningen efter kön, ålder och utbildningsnivå för både inrikes och utrikes födda. För utrikes födda finns fördelningen även för skäl till invandring respektive vistelsetid.

Här finns statistik kring demografi och integration för samtliga folkbokförda uppdelad på

Här finns statistik kring demografi och integration för utrikes födda uppdelad på

Demokrati och integration

Här finns statistik kring integration och demokrati i form av andel valda och nominerade uppdelad på

Här finns statistik kring integration och demokrati i form av valdeltagande i valen till kommun, region/landsting och riksdag uppdelad på

Ekonomi och integration

Här finns statistik kring integration och inkomster uppdelad på

Här finns statistik kring integration och transfereringar (utbetalningar av bidrag) uppdelad på

Hälsa och integration

Här finns statistik kring integration och ohälsotalet uppdelad på

Utbildning och integration

Här finns statistik kring integration och utbildning i form av studerande alternativt varken förvärvsarbetande eller studerande uppdelad på

Här finns statistik kring integration och utbildning i form av personer som är behöriga till gymnasieskola eller högskola uppdelad på

Här finns statistik kring integration och utbildning i form av personer godkända i Svenska för invandrare (SFI) uppdelad på

Äldre tabeller som inte uppdateras

Arbetsmarknadsvariabler efter URB-område, kön och bakgrundsvariabel. År 1997 - 2018

Arbetsmarknadsvariabler efter LUA-område, kön och bakgrundsvariabel. År 1997 - 2018

Boendevariabler efter URB-område. År 1997 - 2018

Boendevariabler efter LUA-område. År 1997 - 2018

Flyttningsvariabler efter URB-område och kön. År 1998 - 2018

Flyttningsvariabler efter LUA-område och kön. År 1998 - 2018

Folkmängd per stadsdel (URB, LUA) och kön. År 1997 - 2018

Demografivariabler för samtliga efter URB-område. År 1997 - 2018

Demografivariabler för samtliga efter LUA-område År 1997 - 2018

Demografivariabler för utrikes födda efter URB-område. År 1997 - 2018

Demografivariabler för utrikes födda efter LUA-område. År 1997 - 2018

Andel valda och nominerade i val till riksdag, kommun och region efter URB-område. År 1998 - 2018

Andel valda och nominerade i val till riksdag, kommun och region efter LUA-område. År 1998 - 2018

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter URB-område. År 1998 - 2014

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter LUA-område. År 1998 - 2014

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter kommun. År 1998 - 2014

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter län. År 1998 - 2014

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region. Hela riket. År 1998 - 2014

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter URB-område, kön och bakgrundsvariabler. År 2018

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och region efter LUA-område, kön och bakgrundsvariabler. År 2018

Inkomstvariabler efter URB-område. År 1997 - 2018

Inkomstvariabler efter LUA-område. År 1997 - 2018

Transfereringsvariabler efter URB-område. År 2002 - 2018

Transfereringsvariabler efter LUA-område. År 2002 - 2018

Ohälsotalet efter URB-område. År 1997 - 2018

Ohälsotalet efter LUA-område. År 1997 - 2018

Andel studerande alternativt varken förvärvsarbetande eller studerande personer efter URB-område. År 1997 - 2018

Andel studerande alternativt varken förvärvsarbetande eller studerande personer efter LUA-område. År 1997 - 2018

Andel personer behöriga till gymnasium och högskola efter URB-område och kön. År 1997 - 2018

Andel personer behöriga till gymnasium och högskola efter LUA-område och kön. År 1997 - 2018

Andel personer godkända i svenska för invandrare (sfi) efter URB-område. År 1997 - 2018

Andel personer godkända i svenska för invandrare (sfi) efter LUA-område. År 1997 - 2018