Till innehåll på sidan

Tema jämställdhet

Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män” och regional jämställdhetsstatistik.

Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

På tal om kvinnor och män

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984.

På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2022

Jämställdhet i län och kommuner

Hur ser jämställdheten ut i ditt län eller din kommun? Här hittar du statistik som beskriver situationen i samhället för kvinnor och män på regional nivå. 

Jämställdhet i län och kommuner

Stöd om könsuppdelad statistik

Här hittar du en handledning om användning av könsuppdelad statistik i arbete med jämställdhetsintegrering. Du finner också slutrapporten av ett regeringsuppdrag om könsuppdelad statistik.

Handledning (pdf)
Rapport från ett regeringsuppdrag om könsuppdelad statistik (pdf)