Till innehåll på sidan

Exportchefsindex

Senast uppdaterad: 2021-01-15

SCB utför undersökningen exportchefsindex kvartalsvis på uppdrag av Business Sweden. Det speglar stämningen bland svenska exportföretag och deras syn på marknadsläget.

Exportchefsindex (extern länk)

Business Sweden är ett företag som hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera i Sverige. Det ägs till hälften av svenska staten och till hälften av det privata näringslivet.