Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi

Här har vi samlat statistik från olika undersökningar som ger en bild av den svenska ekonomin ur olika aspekter.

Här finns exempelvis uppgifter om bruttonationalprodukten, export och import, konsumtion och investeringar samt om produktionen inom olika branscher. Vidare finns uppgifter som belyser arbetsmarknaden samt prisutvecklingen, till exempel konsumentpriser och export- och importpriser.

Tonvikten ligger på statistik som belyser konjunkturläget och som redovisas varje månad eller kvartal. Men du kan även följa strukturella förhållanden och utvecklingen över längre tidsperioder.