Till innehåll på sidan

Information till systemleverantörer om ekonomi

Senaste nytt

Taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering kommer att utökas med ytterligare delrapporter för kvartalsvis rapportering. En version för publik granskning (Public Working Draft, PWD) publicerades den 23 juni 2022. PWD-versionen avser statistikrapport för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt publicerades en PWD-version av en uppdaterad taxonomi för årsredovisning, omfattande alla företagsformer, i enlighet med K2-regelverket.

Sedan 31 oktober 2021 finns en version av statistiktaxonomin omfattande årsvis, kvartalsvis och månadsvis företagsekonomisk statistikrapportering publicerad. Mer information om statistiktaxonomin finns här:

Statistiktaxonomin (scb.se)

Mer information om anslutningsprocessen samt teknisk information avseende tjänster finns här:

Lämna uppgifter via API (scb.se)

Frågor om taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering skickas till:

taxonomier@scb.se

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se