Till innehåll på sidan

Statistiktaxonomi

Taxonomier

Att möjliggöra en helt digital rapporteringskedja är ett led i SCB:s arbete med att minska företagens kostnader relaterade till statistikrapportering.

Taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering kommer att kompletteras med ytterligare delrapporter. En version för publik granskning (Public Working Draft, PWD) publicerades den 23 juni 2022. PWD-versionen avser delrapporter för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering. Granskningsperioden pågår 23 juni till 26 augusti 2022. Samtidigt publicerades en PWD-version av en uppdaterad taxonomi för årsredovisning, omfattande alla företagsformer, i enlighet med K2-regelverket.

Den 1 november 2021 publicerades en version av taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering, innehållande rapporter för årlig, kvartalsvis och månadsvis statistikrapportering.

I en tidigare versionen (version 2020-12-01) finns rapporter omfattande månads- och kvartalsvis rapportering.

Publiceringen av statistiktaxonomin är gjord på den sida där även taxonomierna för års- och koncernredovisning finns publicerade, dvs. www.taxonomier.se. Mer detaljerad information om statistiktaxonomin och övriga taxonomier kan hittas där (se länk nedan).

Om taxonomierna

I arbetet med statistiktaxonomin har SCB ersatt principen om ”branschspecifika enkäter” med principen att visa statistikbehovet i en gemensam taxonomi. Denna statistiktaxonomi är ett första steg mot ett förändrat system för rapportering av uppgifter för statistikbehov. Genom ansatsen med statistiktaxonomin kan det bli möjligt att rapportera alla data ur ett system vid samma tillfälle, genom maskin-till-maskinlösningar.

Den digitala rapporteringen är ett alternativ till att rapportera via webbformulär hos SCB.

Statistiktaxonomi, månad

Statistiktaxonomi, kvartal 

Statistiktaxonomi, år

Information om anslutningsprocessen

Information om anslutningsprocessen samt teknisk information avseende inlämningstjänst och testbänk finns här:

Lämna uppgifter via API (scb.se)

Teknisk dokumentation för inlämning

Kontakta oss

Frågor relaterade till taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering kan skickas till:

taxonomier@scb.se