Till innehåll på sidan

Kommunal familjerådgivning

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken är att belysa verksamheter som kommunerna bedriver eller bekostar inom området familjerådgivning. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att svara för uppgiftsinsamling och framställningen av tabeller.Statistiken avser den familjerådgivning som bedrivs eller bekostas av kommunerna.

Instruktioner

För att se aktuell enkät klicka på länken nedan. Här finns även definitioner till frågorna.

Excelmall

Nedan Excelmall kan användas som hjälp vid sammanställning av uppgifter från flera utförare i kommunen. Observera att Excelmallen inte ska skickas till SCB utan uppgifterna ska rapporteras via webblanketten.

Kommunal familjerådgivning 2021 (xlsx)

Tidsplan

Insamlingen för 2021 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med KFR (Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/familjeradg