Till innehåll på sidan

Balansstatistik för monetära finansinstitut (MFI)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Monetära finansinstitut (MFI) är en delsektor av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in balansstatistik månads-, kvartals- och årsvis.

Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknadsstatistik, till de kvartalsvisa finansräkenskaperna, till SCB:s publicering i Statistikdatabasen samt i rapporter till ECB, BIS, OECD och IMF. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in MFI-blanketten till SCB under 2020:

Referensmånad Datum Månadsrapp. Kvartalsrapp. Årsrapp.
December 15/1 x x x
Januari 13/2 x    
Februari 12/3 x    
Mars 15/4 x x  
April 14/5 x    
Maj 11/6 x    
Juni 13/7 x x  
Juli 13/8 x    
Augusti 11/9 x    
September 13/10 x x  
Oktober 12/11 x    
November 11/12 x    

Vanliga frågor

Nedan återfinns de vanligaste frågorna vi får från våra kunder och användare. Kontakta oss om du inte hittar svaret på just din fråga.

Jag har inte kvar mitt användarnamn och lösenord. Hur får jag nya?

Kontakta SCB via nummer 010-479 42 40 eller email: fmr@scb.se.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Finansmarknad i publikationen Finansmarknadsstatistik. Publicering sker den 19:e bankdagen varje månad.

Undersökningens resultat visas även i Statistikdatabasen klockan 09.30 den 19:e bankdagen varje månad.

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § och 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas hos SCB enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (2014:484).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna också av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mfi