Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik

Nästa publicering: 2022-01-28

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tillväxttakten för utlåning till hushåll

6,6 %

Referenstid: november 2021

Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag

4,3 %

Referenstid: november 2021

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

1,35 %

Referenstid: november 2021

Statistiknyheter

Finansmarknadsstatistik, november 2021

2021-12-28

I november 2021 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Tillväxttakten har successivt ökat det senaste året. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 4,3 procent. Bolåneräntorna ligger på fortsatt historiskt låga nivåer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Dominika Gustafsson

Telefon
010-479 41 35
E-post
dominika.gustafsson@scb.se

Maksat Allaberdyev

Telefon
010-479 41 22
E-post
maksat.allaberdyev@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm5001