Till innehåll på sidan

Bebyggelseplaner

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistikmyndigheten SCB genomför insamlingen av bebyggelseplaner på uppdrag av Region Stockholms Regionledningskontor. Syftet med insamlingen är att ge underlag till:

  • Region Stockholms inomregionala befolkningsprognoser på delområden för budget-, hälso- och sjukvårds- och regionplaneändamål.
  • Trafikförvaltningens planering av kollektivtrafik i länet på två och fem års sikt.

Instruktioner

Uppgifterna rapporteras in via två separata Excelfiler. Fyll i respektive Excelfil, logga in i webblanketten med de inloggningsuppgifter ni tidigare fått, bifoga filen och skicka in. Utförligare instruktioner finns i dokumentet nedan.

Instruktioner 2021 (pdf)

Excelfilerna som ska fyllas i finns att hämta i mejlet med inloggningsuppgifter, men även under följande länkar.

Excelmall-Bostadslägenheter (xlsx)
Excelmall-Arbets- och elevplatser (xlsx)

För att underlätta rapporteringen så finns det i webblanketten möjlighet att ladda ned 2019 års rapporterade uppgifter. Se instruktioner.

Tidsplan

Sista insändningsdag är den 16 april 2021.

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bebyggelseplaner