Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för regioner

Lämna uppgifterna

Logga in

 

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga regioner. Syftet med RS är att både på region- och riks­nivå ge en tillförlitlig information om regionernas ekonomi, nuläge och utveckling.

RS används av Nationalräkenskaperna som källa för att bland annat beräkna den offentliga sektorns andel av BNP. RS är även en viktig källa för staten vid uppföljning och utvärdering av regionernas verksamhet. Statistiken används också för beräkning av både finansiella nyckeltal och olika verksam­hets­nyckeltal, som används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra regionernas ekonomi.

Instruktioner

RS2019 anpassas till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), RKR:s rekommendationer och L-bas 19. 

Nyheter RS2019 (pdf)

Verksamhetsindelning Vi 2000 (pdf)

Instruktioner RS2019 (pdf)

Blankettexemplet är olåst och utan bakgrundsuppgifter. Observera att inlagda kommentarer, kontrollerna och formlerna i blankettexemplet kan avvika från kontrollerna och formlerna i den slutgiltiga versionen av blanketten.

Blankettexempel RS2019 Steg1(pdf)

Blankettexempel RS2019 Steg2 (xlsx)

Tidsplan

Steg 1 

Utskick av inloggningsuppgifter: 27 januari
Sista insändningsdag: 14 februari 

Steg 2

Utskick av inloggningsuppgifter: 2 mars
Sista insändningsdag: 2 april

Vanliga frågor

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Skicka e-post till uls@scb.se med förklaring till förseningen. Därefter kan vi ta ett beslut om anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet offentlig ekonomi.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:28). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla uppgifter som ingår i RS är offentliga. Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella kontakter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rsregioner