Till innehåll på sidan

Nyhet

Liten nedgång för näringslivets försäljning i december

Senast uppdaterad: 2021-01-22

Försäljningen i näringslivet backade något i december jämfört med november 2020, visar SCB:s försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med december 2019 var försäljningen 4 procent lägre.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik varje månad. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen minskade med 1 procent  i december 2020, säsongsrensat och jämfört med november 2020.

Okorrigerat var försäljningen 1 procent högre i löpande priser, jämfört med december 2019.

– December 2020 hade två extra arbetsdagar jämfört med 2019 vilket ger en relativt hög okorrigerad utveckling av försäljningen i årstakt, säger Julia Hachichou, nationalekonom på SCB.

I årstakt var försäljningen 4 procent lägre i löpande priser, kalenderkorrigerat.

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch

December
2020

(%)

Fjärde kvartalet 2020

(%)

Vikt2

(%)

Varuindustrin

0

-2

39,6

   Tillverkningsindustri

3

0

24,0

       Verkstadsindustrin

2

0

11,1

   Byggindustrin

0

-3

9,6

Tjänster

2

-2

60,4

    Motorhandel

0

-3

5,4

    Järnvägstransport

-31

-33

0,2

    Taxi

-29

-28

0,2

    Flygbranschen

-66

-74

0,4

    Hotell

-69

-58

0,6

    Restaurang

-34

-26

1,3

    Resebyråer

-87

-86

0,9

    Kultur

-20

-20

0,8

Näringslivet3

1

-2

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch

December 2020

(%)

Fjärde kvartalet 2020 (%)

Vikt2

(%)

Varuindustrin

2

-1

38,3

Tjänster (inkl fastigheter)

2

-1

61,7

Näringslivet (inkl fastigheter) 3

2

-1

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Det här är den sista Försäljningsindikatorn som publiceras.
Det är en tillfällig statistikprodukt som togs fram med anledning av att det förväntades ovanligt stora förändringar i ekonomin under andra och tredje kvartalet 2020. Under 2021 tidigarelägger SCB publiceringen av annan statistik för att möta samma behov.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för november kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För november är det en vägd svarsfrekvens på 64 procent, vilket är något lägre än tidigare månader. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för summan av hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad. Det var två arbetsdagar mer i december 2020 jämfört med december 2019.

Länkar:

Tidsserier för försäljningsindikatorn(Excelfil)

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhälle

Etiketter