Till innehåll på sidan

Nyhet

Myndigheter föreslår ändringar i statistikområden

Senast uppdaterad: 2021-10-28

Landets statistikansvariga myndigheter vill ändra i den förordning som styr indelningen av ämnes- och statistikområden för officiell statistik. Bland förslagen finns införandet av ett helt nytt ämnesområde: Forskning och det digitala samhället.

SCB och 28 andra statistikansvariga myndigheter har tillsammans gjort en större översyn eftersom dagens indelning av statistikområden till stora delar fastställdes på 1990-talet. Mycket har förändrats sedan dess.

– Förslagen till förändringar har gjorts utifrån användarnas behov. Vi tror att den här nya indelningen kommer att förbättra relevansen för den officiella statistiken. Det här är den första, stora översynen av statistikområden, säger Bodil Mortensson på SCB, som har varit med och samordnat översynen.

Här är några ändringar som föreslås:

  • Antalet ämnesområden minskar från 23 till 22
  • Antalet statistikområden minskar från 115 till 102
  • Sex helt nya statistikområden införs med nytt innehåll
  • 20 av de nuvarande statistikområdena ändrar benämningar
  • 20 nya statistikområden bildas eller ombildas till följd av sammanslagningar eller delningar av nuvarande statistikområden
  • 14 statistikansvariga myndigheter berörs direkt av ändringarna i statistikområdena

SCB har nu beslutat om en så kallad hemställan med alla förslag från de statistikansvariga myndigheterna och skickat den till regeringen. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

De statistikansvariga myndigheterna ansvarar för Sveriges officiella statistik. Enligt lag ska den officiella statistiken finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. I statistiklagen finns det angivet kvalitetskriterier för den officiella statistiken.

Länkar

Sveriges officiella statistik (scb.se)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB