Till innehåll på sidan

SCB:s samarbetsprojekt i världen

Relevant, oberoende och trovärdig statistik är en av grundförut­sättningarna för ett demokratiskt samhälle. Men i många låg- och medelinkomstländer, inklusive länder som är kandidater till EU-medlemskap, behövs både resurser och kapacitet för att producera och sprida officiell statistik enligt internationella standarder.

SCB erbjuder därför sedan 40 år tillbaka sin expertis till statistikmyndigheter och statistiksystem i låg- och medelinkomstländer genom kapacitetsutveckling. Syftet är att bidra till att göra statistiken bättre och mer användbar. Länderna stärks också i och med att oberoende statistik produceras, kommuniceras och används för beslut, debatt, forskning och uppföljning.

En viktig del i våra projekt är att vi arbetar tillsammans med våra kollegor i mottagarländerna. Vi gör inte jobbet åt dem, utan bidrar till att de utrustas med verktyg och kunskap för att kunna göra arbetet själva.

Långsiktiga projekt finansierade av Sida

Projekten är långsiktiga och bygger på partnerskap med tydligt uppsatta mål och förväntade resultat. Samarbetet sträcker sig oftast över flera år och omfattar bland annat ämnesinriktad statistik, statistisk metod, IT, kvalitetsfrågor, samt spridning och kommunikation av statistik. Dessutom ingår ledarskap och styrning av såväl statistikprocesser som organisation.

Verksamheten är till största delen finansierad av Sida och ingår i genomförandet av Sveriges biståndspolitik. SCB är därmed en aktör inom det svenska utvecklingssamarbetet.

SCB:s pågående utlandsprojekt

Kontakt

Sektionen för internationellt utvecklingssamarbete

E-post
ius@scb.se