Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Bolåneräntor klättrar uppåt

Senast uppdaterad: 2022-04-29

Hushållens bolåneräntor fortsätter att stiga och andelen bostadsägare som binder sina lån växer. Räntan på nya bolån var i genomsnitt 1,58 procent i mars, visar ny statistik från SCB.

Efter en lång period med historiskt låga räntenivåer har trenden brutits. Räntorna på bundna bolån har stegvis klättrat uppåt under årets första tre månader.

– Fler hushåll väljer nu att binda sina bolån. Andelen nya bostadslån med rörlig ränta har sjunkit från en toppnotering på 87 procent i augusti 2016 till 33 procent i mars 2022, säger Gustav Jonason, nationalekonom på SCB.

Snitträntan på nya bolån med bindningstider på mellan 1 och 5 år var i mars 1,84 procent vilket kan jämföras med 1,61 procent i februari. För rörliga bolån var snitträntan 1,43 procent medan den i februari var 1,41 procent. I november 2021 låg den rörliga snitträntan på 1,38 procent, den lägsta nivån som noterats sedan statistiken började produceras av SCB 2005.

Monetära finansinstituts bolåneräntor till hushållen

Hushållen-binder-boräntor-diagram 290422.png

Utlåningen växer

Under våren har utlåningen till hushåll fortsatt att växa.

– Svenska hushåll har nu lån på sammanlagt 4 797 miljarder kronor, om man räknar ihop de lån som ingår i SCB:s statistik. Det är en ökning med 54 procent jämfört med det totala lånebeloppet 2015, som var på 3 114  miljarder kronor, säger Gustav Jonason.

Bolånens årliga tillväxttakt var 6,8 procent i mars och de stod för 82 procent av utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,8 procent.

I SCB:s finansmarknadsstatistik kan du bland annat följa monetära finansinstituts (bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag) utlåning till hushållen och utlåningsräntor.

Fakta: Om statistiken

Bostadslån är lån från monetära finansinstitut till hushåll som tagits med säkerhet i bostad (småhus, äganderätt eller bostadsrätt). I Sverige samlas inte uppgifter om ändamål på lån, de uppskattas utifrån lånens säkerhet. Det innebär till exempel att blancolån som tas för bostadsköp inte ingår i statistiken.

Småhus är villor, radhus och liknande bostäder som man själv äger.

Äganderätt innebär att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus och inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt.

Bostadsrätt är en lägenhet eller småhus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken bostadsinnehavaren är medlem.

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Länkar

Bolåneräntorna för nya avtal ökar

Hushåll väljer andra aktörer när de lånar till konsumtion

Bostadsägare väljer oftare bundna bolån

Den rörliga bolåneräntan på lägsta nivån sedan 2005

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB