Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Fattigdom nästan sju gånger vanligare bland utrikesfödda

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Sverige är ett av länderna i EU med störst skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda när det gäller materiell och social fattigdom, visar ny statistik från SCB.

Under 2021 levde drygt 3 procent av alla i Sverige som är 16 år och äldre i materiell och social fattigdom. Det motsvarar ungefär 300 000 personer. Andelen är den lägsta i EU.

– Men det är nästan sju gånger vanligare med materiell och social fattigdom bland utrikesfödda än bland inrikesfödda i Sverige. Räknat på det sättet är skillnaderna i Sverige de största i hela EU, säger Helena Månsson, utredare på SCB.

De senaste åren har materiell och social fattigdom blivit vanligare bland utrikesfödda samtidigt som nivån varit förhållandevis oförändrad för inrikesfödda.

– Av alla utrikesfödda i Sverige levde 10,3 procent i materiell och social fattigdom under 2021. Bland personer födda i Sverige var andelen 1,5 procent

Så många procent lever materiell och social fattigdom (2021)

Land Utrikesfödda Inrikesfödda Skillnad Skillnad som kvot*
Sverige 10,3 1,5 8,8 6,9
Nederländerna 15,6 3,3 12,3 4,7
Österrike 10,3 2,6 7,7 4,0
Luxemburg 7,2 2,1 5,1 3,4
Spanien 33,5 11,7 21,8 2,9
Tyskland 17,1 6,4 10,7 2,7
Belgien 20,2 7,8 12,4 2,6
Italien 23,9 9,3 14,6 2,6
Frankrike 23,1 9,2 13,9 2,5
Finland 8,4 3,5 4,9 2,4
Danmark 12 5,2 6,8 2,3
Slovenien 10 4,6 5,4 2,2
Grekland 56,1 26,5 29,6 2,1
Kroatien 15,2 8 7,2 1,9
Cypern 14,9 8,7 6,2 1,7
Estland 8,3 5 3,3 1,7
Litauen 18,7 13,7 5 1,4
Irland 11,2 8,4 2,8 1,3
Malta 11,1 9,5 1,6 1,2
Lettland 13,1 11,3 1,8 1,2
Bulgarien 35,1 31 4,1 1,1
Tjeckien 4,7 4,3 0,4 1,1
Portugal 14,9 13,9 1 1,1
Ungern 16 16,7 -0,7 1,0
Polen 5,8 6,8 -1 0,9
Slovakien** 7 9,7 -2,7 0,7
Rumänien*** .. 34,2 .. ..

* Så många gånger vanligare är det för en utriksfödda än inrikesfödda att leva i materiell och social fattigdom.
** Uppgifter för 2020.
*** Saknar uppgifter om utrikesfödda.

Inte råd

Materiell och social fattigdom mäts utifrån förmågan att klara olika typer av utgifter. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid. Det handlar även om att inte kunna delta i sociala aktiviteter som kostar pengar.

– De största skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda handlar om att kunna betala en större oförutsedd utgift, ha råd att delta regelbundet i en fritidsaktivitet, samt om man har råd med en veckas semester varje år.

Under 2021 saknade 43 procent av de utrikesfödda förmågan att betala en oförutsedd utgift medan motsvarande andel för inrikesfödda var 11 procent.

Bland de utrikesfödda hade 22 procent inte råd att åka på semester, jämfört med drygt 4 procent bland personer som är födda i Sverige.

15 procent av de utrikesfödda hade inte råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet. Motsvarande andel bland inrikes födda var drygt 2 procent.

Materiell och social fattigdom i Sverige (2021)

Delindikator Inrikes Utrikes
Andel personer Felmarginal Andel personer Felmarginal
Saknar kontantmarginal 11 0,8 43 2,6
Har kommit efter med betalningar 3,2 0,5 11,9 1,8
Har inte råd att ha det tillräckligt varmt i bostaden 1,1 0,3 4,3 1,1
Har inte råd med internet i bostaden 0,2 0,1 0,9 0,5
Har inte råd att laga en måltid med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag 0,9 0,3 4,6 1,1
Har inte råd med två par skor, inklusive vinterskor 0,2 0,1 2,7 0,9
Har inte råd med nya kläder 1,3 0,3 6,7 1,4
Har inte råd att ersätta utslitna möbler 2,2 0,4 15,2 1,9
Har inte råd att träffa vänner/släkt för att fika eller äta middag minst en gång i månaden 0,4 0,2 2,9 0,9
Har inte råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet 2,3 0,4 15 1,9
Har inte råd att varje vecka spendera en mindre summa på sig själv 2,9 0,5 12,9 1,8
Har inte råd att åka på en veckas semester per år 4,2 0,5 22 2,2
Har inte råd med bil 1,6 0,3 9,5 1,6

Läs mer i statistiknyheten:

Sverige ett av de länder i EU med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda som lever i materiell och social fattigdom

Fakta: Materiell och social fattigdom

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer:

 • Kan betala oförutsedda utgifter
 • Har råd med en veckas semester per år
 • Kan betala skulder: bostadslån, hyra, räkningar, avbetalningsköp
 • Har råd med en måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag
 • Har råd att hålla bostaden tillräckligt varm
 • Har tillgång till bil
 • Har tillgång till internet
 • Har råd att ersätta utslitna möbler
 • Har råd att ersätta utslitna kläder
 • Har två par skor
 • Har råd att spendera en mindre summa på sig själv varje vecka
 • Har råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet som kostar pengar
 • Har råd att träffa familj eller vänner för att fika eller äta middag minst en gång i månaden

En person som inte har råd med fem eller fler av dessa poster lever i materiell och social fattigdom. En person som inte har råd med sju eller fler av posterna lever enligt EU:s definition i allvarlig materiell och social fattigdom.

Länkar

Sverige ett av de länder i EU med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda som lever i materiell och social fattigdom

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB