Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Fler sökte sig till naturen under pandemin

Senast uppdaterad: 2022-04-21

En mycket större del av befolkningen sökte sig till naturen under coronapandemin jämfört med tidigare år, visar ny statistik från SCB. Ökningen var störst i den yngsta och den äldsta åldersgruppen.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden finns bland annat statistik om hur stor andel av befolkningen (16 år och äldre) som varit ute i skog och mark på fritiden de senaste tolv månaderna.

– Under 2021 hade 52 procent av befolkningen varit det varje vecka. Det är en rejäl ökning från lite drygt 30 procent under åren 2008 till 2019, säger Göran Nordström, utredare på SCB.

Han fortsätter:

– De kraftigaste ökningarna ser vi i den yngsta och i den äldsta åldersgruppen. Där har andelarna som varit ute i skog och mark varje vecka fördubblats sedan 2018–2019.

Bland 16–24-åringarna är det en ökning från 20 till 40 procent. Bland personerna som är 85 år och äldre var ökningen från 14 till 31 procent.

– Även bland 25–34-åringarna syns en relativt stor ökning från 27 till 48 procent.

Läs mer i statistiknyheten:

Kraftig ökning av vistelser i skog och mark under Covid-19-pandemin

Fakta: Undersökningarna av levnadsförhållanden

SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en intervjuundersökning som har gjorts årligen sedan 1975.

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i Sveriges befolkning som är 16 år och äldre. Där finns statistik om boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Länkar

Kraftig ökning av vistelser i skog och mark under Covid-19-pandemin

Var tredje person läser aldrig böcker på fritiden

Är vi lyckligare nu?

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB