Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Ny statistik om branscherna som går bäst och sämst

Senast uppdaterad: 2021-09-07

Flera branscher som drabbades när coronapandemin slog till har det fortsatt tufft. Men andra har hämtat sig – och en del har fått rejäla uppsving i år. Nu publicerar SCB ny statistik om utvecklingen i branscherna som går bäst och sämst.

Näringslivets omsättning ökade med 337 miljarder kronor under första halvåret 2021 jämfört med första halvåret 2020. Det motsvarar en ökning med 8 procent.

– Den bransch som går absolut starkast är bud- och kurirföretag. Där ökade omsättningen med 87 procent mellan 2019 och 2020, och den fortsätter att öka, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB, och fortsätter:

– Under första halvåret 2021 ökade bud- och kurirföretagsbranschen med 82 procent jämfört med första halvåret 2020. Man kan tänka sig att det beror på ökad näthandel och leveranser av mat från restauranger.

Minst en miljard

Även järnmalmsgruvor har gått starkt i år.

– Det beror till stor del på ökade priser, säger Daniel Lennartsson.

I sammanställningen ingår branscher som omsatte minst en miljard kronor under det första halvåret 2020.

– Utan det villkoret hade nöjes- och temaparker kommit in som tvåa på listan. Den branschen tappade 80 procent av omsättningen mellan 2019 och 2020 men har under de första sex månaderna i år ökat med hela 164 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Branscherna som ökat mest i miljoner kronor

Bransch Första halvåret 2021 Första halvåret 2020 Förändring Utveckling (%)
Total omsättning alla branscher 4 811 474 4 474 474 337 001 8
Total omsättning för branscher med en positiv utveckling 3 831 227 3 409 173 422 054 12
Budbils- och kurirföretag 5 861 3 216 2 645 82
Järnmalmsgruvor 27 019 15 224 11 795 77
Patentbyråer m m 5 050 2 945 2 105 71
Annan livsmedelsindustri 2 799 1 805 994 55
Partihandel med metallavfall och metallskrot 6 566 4 415 2 150 49
Industri för datorer och kringutrustning 2 883 1 953 929 48
Kopparverk 6 144 4 200 1 944 46
Basplastindustri 22 535 15 586 6 949 45
Hyvlerier 13 251 9 367 3 884 41
Fastighetsbolag, industrilokaler 33 525 24 145 9 381 39

Branscherna som hade en negativ utveckling under det första halvåret minskade med 85 miljarder kronor. Det är minskning med 8 procent jämfört med motsvarande sexmånadersperiod förra året.

– Särskilt tufft var det för researrangörerna. De tappade 79 procent av sin omsättning. Även, partihandel med teleprodukter, flygbolag och resebyråer hade det tungt, säger Daniel Lennartsson.

Branscherna som tappat i miljoner kronor

Bransch Första halvåret 2021 Första halvåret 2020 Förändring Utveckling (%)
Total omsättning alla branscher 4 811 474 4 474 474 337 001 8
Total omsättning för branscher med en negativ utveckling 980 248 1 065 301 -85 053 -8
Researrangörer 1 370 6 631 -5 261 -79
Partihandel med teleprodukter 5 782 16 129 -10 347 -64
Charter- och taxiflygbolag 824 1 659 -835 -50
Resebyråer 5 701 10 998 -5 297 -48
Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport 1 907 3 499 -1 592 -45
Flygbolag, reguljär passagerartrafik 2 276 4 169 -1 893 -45
Arrangörer av kongresser och mässor 1 137 1 983 -846 -43
Träimpregneringsverk 1 054 1 574 -520 -33
Stödföretag till artistisk verksamhet 1 780 2 355 -575 -24
Industri för elmotorer, generatorer och transistorer 6 656 8 704 -2 048 -24

Fakta: Om statistiken

Näringslivets omsättning ökade med 337 miljarder kronor under första halvåret 2021 jämfört med för första halvåret 2020. Totalt uppgick den till 4 811 miljarder kronor.

Branscherna med en positiv utvecklig ökade sin totala omsättning med 422 miljarder kronor under första halvåret 2021, vilket är en ökning med 12 procent sedan 2020.

Totalt minskade branscherna som hade en negativ utveckling med 85 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8 procent sedan det första halvåret 2020.

Statistiken bygger på data från SCB:s momsregister. Totalt finns det 711 branscher i registret. Av dessa hade 188 en negativ omsättningsutveckling och 523 en positiv.

Endast branscher som omsatte minst en miljard kronor det första halvåret 2020 är med i sammanställningen i texten.

Statistiken avser företagssektorn. Offentliga samt ideella organisationer ingår inte.

Länkar

Branscherna som gick bäst respektive sämst 2020

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter