Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

SCB publicerar stor kartläggning av Sveriges äldre

Senast uppdaterad: 2022-02-10

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet. Nu publicerar SCB en stor kartläggning av Sveriges äldre, med allt från uppgifter om livslängd och hälsa till deltagande i samhällslivet.

Några punkter från rapporten "Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige":

  • 60 procent av de som är 60 år och äldre bor tillsammans med en partner.
  • Vid 60 års ålder har kvinnor nästan tre års högre medellivslängd än män: 25,9 jämfört med 23,1 återstående år. Det finns tydliga sociala skillnader i livslängd som vissa fall större än skillnaden mellan könen.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Medianinkomsten för kvinnor är lägre än den för män i samtliga åldersgrupper.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i ett småhus.
  • Av de som är 80 år eller äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.

Rapporten utgår från befolkningsstatistiken för 2020. Enligt den finns det fler än 2,6 miljoner människor i Sverige som är 60 år och äldre.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB.

De senaste 50 åren har antalet personer som är 60 år och äldre ökat med 65 procent i Sverige. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent.

– Den grupp som har ökat allra mest procentuellt sett är de som är 90 år och äldre. De är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan. Den utvecklingen beräknas fortsätta i framtiden, säger Örjan Hemström.

Om tio år beräknas hela gruppen 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, vilket beror på att allt fler överlever till allt äldre åldrar.

Olika kapitel i rapporten behandlar i tur och ordning boende, livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren samt deltagande i samhällslivet.

Läs mer i rapporten:

Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige (pdf) 

Fakta: Om rapporten

Äldre är en stor och växande grupp i befolkningen. Enligt befolkningsstatistiken för 2020 finns det mer än 2,6 miljoner människor som är 60 år eller äldre. Syftet med rapporten är att ge en lägesbeskrivning av den gruppen.

Olika kapitel i rapporten behandlar i tur och ordning boende, livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren samt deltagande i samhällslivet.

Länkar

Äldre – inte en homogen grupp

Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige (pdf)

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB