Till innehåll på sidan

Arbetskraftsprognos 2009 – Utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier

Omslag

"SCB:s senaste långsiktsprognos över den totala arbetskraftsutvecklingen i landet redovisas i rapporten "Arbetskraftsprognos 2009 - utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier". Arbetskraftsprognosen omfattar personer i yrkesaktiv ålder, 20-64 år. Resultaten presenteras som antalet personer i arbetskraften, antalet sysselsatta samt den faktiska timvolymen per vecka. Denna prognos arbetar med variablerna befolkning, arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, frånvaro och medelarbetstid. Prognosberäkningarna är nedbrutna på inrikes och utrikes födda män och kvinnor i olika åldersgrupper."
PDF:
Hela publikationen (1447kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-am78br0901_pdf
ISBN:
978-91-618-1486-2
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2009-03-31
Förfrågningar:

Anna Wilén

010-479 40 79

anna.s.wilen@scb.se