Till innehåll på sidan

Industrins vattenanvändning 2010

Serie:
MI16 - Industrins vattenanvändning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-mi16sm1101_pdf
ISSN:
1654-3793 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-11-08
Förfrågningar:

Anna-Karin Westöö

010-479 45 68

annakarin.westoo@scb.se