Till innehåll på sidan

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013

Serie:
UF22 - Folkhögskolan vår- och hösttermin
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf22sm1401_pdf
ISSN:
1654-3440 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-01-21
Förfrågningar:

Sonia Biörkeroth

010-479 63 84

sonia.biorkeroth@scb.se