Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2013/14

Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi30sm1501_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-04-23
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se