Till innehåll på sidan

Industrins vattenanvändning 2015

Korrigerad 2017-09-05.

Serie:
MI16 - Industrins vattenanvändning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-mi16sm1601_pdf
ISSN:
1654-3793 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-09-19
Förfrågningar:

Jerker Moström

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se