Till innehåll på sidan

Fordon i län och kommuner 2016

Excel:
Hela publikationen (260kb)
Serie:
TKSAM - Transporter och kommunikation
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-tk1001br1701_e
Statistikansvarig:
Trafikanalys
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-16
Förfrågningar:

Anette Myhr

010-414 42 17

anette.myhr@trafa.se

Annika Johansson

010-479 68 25

annika.johansson@scb.se