Till innehåll på sidan

Fordon

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-04

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Från och med januari 2021 kommer statistiknyheter för nyregistreringar av fordon att publiceras på Trafikanalys webbplats.

Trafikanalys

Nyckeltal för Sverige

Nyregistrerade personbilar

19 040

antal personbilar

Referenstid: februari 2023

-13,1 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 28 procent i december

2021-01-07

Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fordon i län och kommuner 2017 Rapport 2018-02-15
Fordon i län och kommuner 2016 Rapport 2017-02-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk1001