Till innehåll på sidan

The tourism satellite account and the environment – method development

Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi71br1802_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2018-10-24
Förfrågningar:

Nancy Steinbach

010-479 40 97

nancy.steinbach@scb.se