Till innehåll på sidan

Industrins vattenanvändning 2020 Uttag, användning och utsläpp av vatten i industrisektorn

Serie:
MI16 - Industrins vattenanvändning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-mi16br2101_pdf
ISSN:
1654-3793 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-10-15
Förfrågningar:

Jerker Moström

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

010-479 45 69

linus.rispling@scb.se