Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå

PDF:
Hela publikationen (1448kb)
Excel:
Hela publikationen (409kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf20sm2201_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-04-12
Förfrågningar:

Gunnar Söderman

08-563 085 00

analys@uka.se