Till innehåll på sidan

Mandatperioden 2018–2022

I denna rapport redovisas en betydande del av den val- och demokratistatik som SCB har producerat under mandatperioden. Mandatperioden som avses här inleddes med allmänna valen den 9 september 2018 och avslutas i och med höstens val den 11 september 2022. Rapportens fokus ligger på att beskriva opinionen, partisympatisörerna men också de osäkra väljarna, som SCB mäter två gånger per år med Partisympatiundersökningen (PSU). För att sätta statistiken i ett sammanhang presenteras ett axplock av SCB:s övriga val- och demokratistatistik som producerats under mandatperioden, samt några viktiga händelser som har utspelat sig under de fyra åren.

Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-me09br2201_pdf
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-06-20
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se

Leonora Uddhammar

010-479 41 44

leonora.uddhammar@scb.se