Till innehåll på sidan

Innovation i välfärden

Rapport om innovation i välfärdsbranscherna utbildning samt vård och omsorg

I rapporten presenteras statistik om innovation och innovationsaktivitet i företag och arbetsställen i offentlig sektor inom branscherna 85 och 86, utbildning samt vård och omsorg. Innovationerna kategoriseras som antingen produkt- eller processinnovation och jämförelser görs till exempel avseende innovationernas nyhetsinslag och nytta. Statistiken som presenteras kommer från undersökningen ”Innovation i företagssektorn” och uppdragsundersökningen ”Innovation i offentlig sektor”.

Serie:
UF88 - Företagens innovationsverksamhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf88br2202_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-09-01
Förfrågningar:

Nils Adriansson

010-479 42 78

nils.adriansson@scb.se